HAKKIMIZDA

2020 yılı itibariyle yayın hayatına başlayan Adil Dünya Yayınevi ismini; din, dil, ırk, mezhep, ideoloji ayrımı yapmaksızın tüm insanlığın barış, huzur ve refah seviyesinde yaşayabilme idealinden almaktadır. Köleleştirici ve yozlaşmış sistemin ürünleri olan fikirlerin sınır tanımadan insanlığı pençesine aldığı bir çağda bu isim bilinçli olarak insanlığın hasretini çektiği bir muştu olması üzere seçildi.

Adil Dünya Yayınevi, yayıncılığın meşakkatli bir uğraş olduğu gerçeğinin de bilinciyle, insana dair olanı, aklı selim, müspet ilim, tarihi birikim, vicdani kanaat ve tatmin, evrensel değişmez değerlerin ve ilahi dinin ışığında, yeni ve bilinmeyen yönleriyle açığa çıkaran eserleri yayına hazırlayarak topluma sunacaktır.

Hayatın, bozuk sistemler vasıtasıyla tıkanan kanallarının nasıl açılacağını, tahribatların nasıl onarılacağını ve nasıl zenginleştirileceğini ele alan, inceleyen, tartışan ve çağın şartlarına ve insanlığın ihtiyaçlarına uygun orijinal çözümler üreten eserleri yayınlamak Adil Dünya Yayınevi’nin önceliği olacaktır.

Yayınevimiz toplumsal sorunlar, siyaset, ekonomi, ahlak ve kültür alanında bizzat kendisinin yönettiği özgün çalışmaların kaleme alınmasını organize ederek kaynak nitelikte eserlerin hazırlanmasına öncülük edecektir.

Adil Dünya Yayınevi, uzun bir dönemdir toplumumuzun bilgi dağarcığını aşındıran ve fikri üretim kapasitesini adeta ipotek altına alan kısır, kalıpçı  ve tahribatçı egemen akımlara karşı yeni, sorgulayıcı, orijinal ve çözüm odaklı girişimleri destekleyerek teşvik edecektir.

Yayıncılığın genel anlamda zorluklarının yanı sıra, ülkemizde kitaba, bilgiye, öğrenmeye, sorgulamaya karşı olan eğilimin, egemenlerce sürekli olarak körüklendiği bir gerçektir.

Adil Dünya Yayınevi olarak güçlüklerle dolu olduğunu bildiğimiz bu zorlu yolculukta bizi cesaretlendiren, yanımızda olacaklarını ve yardımlarını esirgemeyeceklerini bildiren dostlarımıza ve sevgili okurlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.